Tượng Di lặc gỗ hương

1.200.000₫ 1.800.000₫

1.Tượng Di lặc bằng Gỗ Hương nguyên khối  

2. Kích thước: 32x12.3x12  

3. Rước Tài lộc, Mang bình an (để trong Phòng khách, bàn làm việc...)

1.Tượng Di lặc bằng Gỗ Hương nguyên khối  

2. Kích thước: 32x12.3x12  

3. Rước Tài lộc, Mang bình an (để trong Phòng khách, bàn làm việc...)

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

Russkaya Vodka

500.000₫
Xem trước

Vodka

250.000₫
Xem trước